Tải về ứng dụng MXH ẩm thực trí tuệ nhân tạo Hatto

Sứ mệnh Hatto

Góp sức tạo ra một thế giới bình yên chỉ với việc kết bạn chung sở thích Nhất khoái - Ẩm thực bằng Mạng xã hội Trí tuệ Nhân tạo Hatto.

Founder, Chairman & CTO

Nguyễn Anh Nguyên

Founder, Chairman & CTO
Founder, CEO

Nguyễn Thu Hồng

Founder, CEO
Chief of Art

Mai Văn Thượng

Chief Customers Experience Officer
Head of QA Department

Trần Hải Khương

Head of Product
Head of Front End Technology

Phạm Quốc Bảo

Head of Front-End
Đinh Văn Đích

Đinh Văn Đích

Head of Infrastructure & Back-End
Head of QA Department

Chu Thanh Hương

Head of Communication

Các cố vấn của Hatto

Chief of Art

Lê Quốc Vinh

Founder, Chairman and CEO Le Bros
Chief of Art

Nguyễn Thường Quân

President of Viet Nam Chef Association - VICA
Đinh Văn Đích

Ngô Đắc Thuần (David)

Chairman IPGroup - Senior IP Advisors